Polityka prywatności i plików “Cookies”

I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1.1. Serwis internetowy DamPrace.pl działający pod adresem https://damprace.pl. (dalej: Serwis) jest prowadzony przez Artura Jasinowskiego z siedzibą w Nowym Sączu (adres siedziby: ul. Rokitniańczyków 36/4, 33-300 Nowy Sącz), zwany dalej Administratorem.

Obsługa techniczna oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa o nazwie DamPrace.pl, zwany dalej Właścicielem.

1.2.  Celem Administratora jest zapewnienie Klientowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klienta. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Serwisie Klient będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych lub danych firmy, które będą przetwarzane przez Fundację zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

1.3. Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Artur Jasinowski, z siedzibą w Nowym Sączu (adres siedziby: ul. Rokitniańczyków 36/4, 33-300 Nowy Sącz),

1.4. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta Serwisu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

1.5. Podanie  jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Administratora danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu. Na warunkach opisanych poniżej, Administrator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku  czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

1.6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Klienta, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Klient odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Klient zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.

1.7. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Klienta żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

1.8. Administrator w przypadku podjęcia działań wskazanych w ust. 7.5. i 7.6 niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Klienta, w szczególności za brak możliwości zapewnienia Klientowi usługi.

1.9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Klienta z Administratorem.

II PLIKI “COOKIES”

2.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

2.3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania z Serwisu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

2.4. Serwis dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:

  1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
  2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

2.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Serwis informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub jego niektórych składników.

2.6. Serwis rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

  1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu,
  2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Serwisu
  3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
  4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
  5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Serwisu.

2.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

2.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.