Znajdź pracę

Filtry

Kategoria: Praca Biurowa

Zobacz opis

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dampr/domains/damprace.pl/public_html/wp-content/plugins/iwjob/templates/archive-job.php on line 75

Praca biurowa

Pracownik biurowy zajmuje się świadczeniem usług związanych z prowadzeniem merytorycznym działań firmy. Praca biurowa sprowadza się do kompletowania, uzupełniania i tworzenia dokumentów przedstawiających działania i rozwój firmy.

Praca biurowa polega na prowadzeniu dokumentacji zatrudnionych pracowników, teczek z danymi osobowymi, przydziałem należnej odzieży roboczej i środków ochrony osobistej. Podejmuje działania na rzecz świadczeń zdrowotnych pracowników np. kierowanie na badania okresowe lub kontrolne. Ponadto dokumentowanie innych należnych pracownikowi świadczeń ustalonych przepisami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi firmy.

Praca biurowa, to też zlecanie prac poszczególnym pracownikom, które podlegają zapisom na podstawie których rozliczane są godziny pracy poszczególnych pracowników zatrudnionych na konkretnych stanowiskach.

Praca w administracji stanowi część składową pracy biurowej. Rozliczanie z działania dostępnego w zakładzie pracy sprzętu, pojazdów ewentualnie innych narzędzi to także element administrowania z poziomu pracy biurowej zasobami firmy.

Praca administracyjna

Dokumentowanie wykonanych prac, wynalazczości i pomysłowości pracowników wykonujących ponadprzeciętnie swoje obowiązki, także świadczy o konieczności kompletowania notatek biurowych, zapisów i dokumentów z działań bieżących firmy.

W dużej mierze, praca biurowa w firmie to praca rozdrobniona na działy kadrowe, księgowości i finansów, obsługa firm zewnętrznych, umacnianie zdobytych kontaktów podnoszących prestiż firmy, zdobywanie nowych kontrahentów i klientów.

W chwili obecnej praca w administracji oparta jest na wykorzystaniu umiejętności obsługi komputera i programów przydatnych w obsługiwaniu, katalogowaniu i kompletowaniu działań, które podlegają zapisom w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych.

Oferty pracy biurowej są z reguły kierowane do osób zorganizowanych, wykazujących się zamiłowaniem do systematyczności i uporządkowanego sposobu prowadzenia prac administracyjno-biurowych. Nie jest to praca wymagająca wyjątkowej sprawności fizycznej lecz intelektualnej i umysłowej.

Ile zarabia pracownik biurowy?

Mediana zarobków na stanowisku pracownika biurowego wynosi 2600 zł brutto miesięcznie. Na największe pensje mogą liczyć pracownicy zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach. Wśród najmniej opłacanych zawodów biurowych znajduje się fakturzysta oraz recepcjonistka, gdzie mediana wynagrodzenia wynosi 2400 zł brutto miesięcznie.

Natomiast najlepiej opłacanym pracownikiem biurowym jest asystent ds. administracyjnych, który może liczyć na pensje rzędu 3500 zł brutto miesięcznie. Wśród najwięcej opłacanych stanowisk biurowych, możemy znaleźć lidera zespołu administracji oraz kierownika administracji. Mediana wynagrodzenia w tych zawodach kształtuje się na poziomie 5800 zł brutto oraz 8100 zł brutto miesięcznie.