bok@damprace.pl Nowy Sącz, woj. małopolskie Pon - Sb 8.00 - 18.00. Nd ZAMKNIĘTE

Praca Inżynier

Pokaż filtr

Kategoria: Praca Inżynier

Zobacz opis

Praca inżynier

Inżynier to zarówno tytuł naukowy, jak i zawód. Tytuł inżyniera nadaje uczelnia po skończonych studiach inżynierskich. Aby praca inżyniera była spełniona, samo ukończenie studiów nie wystarczy. Konieczne jest odbycie określonego okresu praktyk oraz zdanie egzaminu przed komisją. Wymagane są również uprawnienia dodatkowe. Dla inżynierów budownictwa, inżynierii środowiska, elektryków, inżynierów telekomunikacji i architektów będą to uprawnienia budowlane. Dla inżynierów geodetów i kartografów- uprawnienia geodezyjne. Inżynier to również zawód. Specjalizacje są określane poprzez gałęzie inżynierii. Wyróżniamy tu między innymi automatykę i robotykę, inżynierię biomedyczną, chemiczną, elektryczną, lotniczą, materiałową czy środowiska. Oczywiście dziedzin inżynierii jest znacznie więcej. Inżynier analizuje i rozwiązuje problemy techniczne w oparciu o zdobytą wiedzę. Jest to praca umysłowa, niezbędne jest w niej umiejętne zarządzanie i kreatywność.

Praca Inżynier budowy

Inżynier budowy jest specjalistą od planowania i projektowania obiektów budowlanych. Odpowiada za projekt obiektu, technologie jego budowy, a także sprawuje kontrolę i nadzór nad przeprowadzoną budową. W razie potrzeby wprowadza zmiany mające na wpływ na udoskonalanie konstrukcji czy jakiegoś fragmentu budowy. Inżynierzy posiadają różne kwalifikacje, a więc mogą odpowiadać za budowę np. dróg i lotnisk czy mostów. Wśród głównych obowiązków inżyniera budowy należy wymienić kierowanie, nadzorowanie oraz koordynacja prac związanych przebiegiem budowy. Dodatkowo inżynier pilnuje terminów realizacji, zarządza brygadami oraz pilnuje jakości prac.

Od inżyniera budowy wymaga się wykształcenia wyższego budowlanego wraz ze specjalizacją w danej dziedzinie. Otrzymanie uprawnień budowlanych do projektowania wymaga odbycia praktyk: dwuletniej w biurze projektowym, rocznej na budowie. W celu uzyskania uprawnień wykonawczych niezbędne są dwuletnie praktyki na budowie. Dodatkowo cenne wśród inżynierów budowy jest prawo jazdy kategorii B. Osoba na tym stanowisku powinna prawidłowo prowadzić dokumentację budowlaną oraz umiejętnie obsługiwać komputer. Inżyniera budowy opisują następujące cechy: precyzyjność, wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne i geometryczne, przywództwo, analityczne myślenie, decyzyjność. Praca inżyniera budowy jest niezwykle odpowiedzialna.

Praca Inżynier procesu

Praca inżyniera procesu wiąże się z kontrolą, monitorowaniem, optymalizacją procesów produkcyjnych w zakładach. Jego zadaniem jest rozplanowanie całego przebiegu procesu produkcji, wdrożenie technologii produkcji oraz sporządzenie właściwej dokumentacji technicznej. Powinien być obecny przy wprowadzeniu danego procesu, weryfikować jego prawidłowość, a także wyszukiwać ewentualnych błędów. Cały proces opisuje w raportach. Inżynier procesu wskazuje na zakup niezbędnych maszyn, oprogramowania oraz określa koszty do poniesienia na produkcji. Często przeprowadza odpowiednie szkolenia, pilnuje procesów konserwacyjnych maszyn.

Od inżyniera procesu wymaga się wykształcenia wyższego technicznego oraz obsługi specjalistycznych programów. Dodatkowo musi on posiadać zdolności analityczne i umiejętność zarządzania pracownikami.

Praca Inżynier produkcji

Praca inżyniera produkcji opiera się na tworzeniu i rozwoju nowych linii produkcyjnych. Specjalista ten jest zobowiązany do stworzenia nowych metod pracy oraz czuwania nad organizacją produkcji. Sprawuje nadzór techniczny nad procesem produkcyjnym, a także wskazuję na zakup koniecznych materiałów i urządzeń. Zapewnia aktualny stan dokumentacji technicznej tych maszyn i urządzeń.

Inżynier procesu powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie na produkcji oraz znajomość standardów i zagadnień dotyczących procesów produkcyjnych. Wśród kompetencji powinny się znaleźć przede wszystkim: umiejętne planowanie i organizacja produkcji, zarządzanie zespołem, zarządzanie gospodarką materiałową czy skrupulatność w działaniu.

Praca Inżynier jakości

Osobą odpowiedzialną za utrzymanie odpowiednich standardów jakościowych konkretnego produktu jest inżynier jakości. Wśród jego obowiązków należy wymienić kształtowanie, wdrożenie oraz kontrola nad przestrzeganiem koniecznych norm czy standardów. Specjalista ten powinien zapewnić odpowiednią jakość produktu poprzez kontrolę jakościową komponentów do produkcji oraz wyrobów gotowych. Inżynier jakości analizuje problemy jakościowe oraz przeprowadza wymagane działania korygujące. Dodatkowo sprawuje opiekę nad reklamacjami od klientów końcowych. Bierze udział w audytach oraz reprezentuje firmę przed audytorami spoza firmy i klientami.

Od inżyniera jakości oczekuje się wykształcenia wyższego technicznego, doświadczenia na produkcji, znajomości języka angielskiego oraz standardów jakościowych.

Ile zarabia inżynier, zarobki inżynierów

Praca inżyniera jest obecnie bardzo doceniana, co znacznie przedkłada się na zarobki. Na wynagrodzenie mają wpływ przede wszystkim posiadane kwalifikacje oraz branża. Na początku zarobki inżyniera plasują się na poziomie 4000-5000 zł. Inżynier jakości może osiągnąć zarobek oscylujący koło 10000 zł brutto, inżynier produkcji natomiast około 15000 zł brutto. Oczywiście te kwoty są uzależnione od wielkości firmy i regionu, w którym funkcjonuje.

WBS

Konstruktor

do negocjacji
Wschowa Wschowa Wschowa Wschowa , lubuskie lubuskie lubuskie lubuskie , Polska Polska Polska Polska
WBS

Technolog / Projektant

do negocjacji
Głuchołazy Głuchołazy Głuchołazy Głuchołazy , opolskie opolskie opolskie opolskie , Polska Polska Polska Polska
ABC Work

Praca dla Inżyniera PLC – Programisty w Holandii

do negocjacji
Holandia Holandia Holandia Holandia , Praca za granicą Praca za granicą Praca za granicą Praca za granicą