Zarobki w Nowym Sączu – Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie?

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Nowym Sączu? Średnia pensja pracownika w sektorze przedsiębiorstw w Nowym Sączu, nieznacznie różni się od średniej krajowej.

Zatem, jakie są zarobki w Nowym Sączu? Zobacz opracowanie przeciętnego wynagrodzenia brutto na podstawie danych statystycznych GUS.

Słowa kluczowe: zarobki Nowy Sącz, średnie wynagrodzenie w Nowym Sączu, przeciętne wynagrodzenie Nowy Sącz, średnie zarobki Nowy Sącz, ile zarabia się w Nowym Sączu

Przeciętne wynagrodzenie w Nowym Sączu

Przeciętne zarobki w Nowym Sączu są o około 20% niższe od średniego wynagrodzenia w Polsce. Według danych GUS za 2018 rok, średnie zarobki w Nowym Sączu wynosiły 3 860,88 zł brutto miesięcznie.

Natomiast na podstawie danych GUS z grudnia 2019 roku, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5604,25 zł brutto. Zatem, średnie zarobki w Nowym Sączu w grudniu 2019 roku wynosiły około 4483,40 zł brutto.

W relacji do przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 roku, które wyniosło 5367,71 zł brutto, będzie to około 4 294,16 zł brutto.

Zobacz też: Analiza finansów gminy Nowy Sącz

Średnie zarobki w Nowym Sączu lata 2013-2018
Przeciętne zarobki w Nowym Sączu w latach 2013-2018. Źródło: GUS – Główny Urząd Statystyczny

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wynosi średnio 6,2% rok do roku. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w Nowym Sączu wzrosło od 2016 roku o kolejno 4, 7 i 13% w stosunku do roku poprzedniego.

Poniżej przedstawiono relację przeciętnych zarobków w Nowym Sączu w stosunku do średniej krajowej.

przeciętne wynagrodzenie brutto w Nowym Sączu a średnia krajowa
Zarobki w Nowym Sączu w relacji do średniej krajowej są niższe o około 20%. Źródło: GUS – Główny Urząd Statystyczny

W porównaniu do przeciętego wynagrodzenia w województwie małopolskim, Sądeczanie zarabiają około 15% mniej, niż wynosi średnia płaca w Małopolsce.

Przeciętne zarobki w Nowym Sączu w stosunku do zarobków w małopolsce i w Polsce
Porównanie przeciętnego wynagrodzenia w Nowym Sączu w stosunku do średniego wynagrodzenia w województwie i w kraju. Źródło: GUS – Główny Urząd Statystyczny

Minimalne wynagrodzenie w Polsce od 2015 roku wzrosło o 850 zł brutto. Podwyższanie minimalnego wynagrodzenia zmniejsza dystans między minimalnym, a przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce.

W I kwartale 2019 roku, płaca minimalna wynosiła 45,5% przeciętnego wynagrodzenia. Według prognoz w 2020 roku minimalna stawka ma stanowić 46,9%  przeciętnego wynagrodzenia.

W związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia w Polsce z 2250 zł do kwoty 2600 zł brutto, przeciętne wynagrodzenie powinno wzrosnąć. Na stronie GUS 19 lutego 2020 roku pojawi się obwieszczenie dotyczące wysokości kwoty przeciętnego wynagrodzenia za styczeń 2020 roku.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *