Ekonomia

Zarobki w Nowym Sączu – Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie?

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Nowym Sączu? Średnia pensja pracownika w sektorze przedsiębiorstw w Nowym Sączu, nieznacznie różni się od średniej krajowej. Zatem, jakie są zarobki w Nowym Sączu? Zobacz opracowanie przeciętnego wynagrodzenia brutto na podstawie danych statystycznych GUS. Słowa kluczowe: zarobki Nowy Sącz, średnie wynagrodzenie w Nowym Sączu, przeciętne wynagrodzenie Nowy Sącz, średnie zarobki […]

Analiza finansów gminy Nowy Sącz w latach 2005-2017

Opracowanie zawiera analizę sytuacji finansowej Gminy Nowy Sącz w latach 2005-2017. Analiza przedstawia stan i strukturę zadłużenia Nowego Sącza oraz dochód na 1 mieszkańca. Źródła dochodów gminy, analizę wydatków gminy, graficzną reprezentację dochodów i zmian w dochodach gminy oraz wydatków i zmian w wydatkach gminy Nowy Sącz. Analiza sytuacji finansowej gminy zawiera komentarz dotyczący struktury […]

PKB Polski w latach 1997-2017. Tempo wzrostu PKB Polski

Analiza wzrostu gospodarczego Polski na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. PKB Polski w latach 1997-2017. Praca zawiera porównanie zmiany PKB nominalnego i zmiany PKB realnego na przestrzeni 20 lat. Opracowanie zawiera komentarz dotyczący obecnej sytuacji gospodarczej kraju oraz omówienie zachodzących zmian politycznych w Rzeczpospolitej. Słowa kluczowe: Wzrost gospodarczy Polski, PKB nominalny, PKB realny, PKB Polski […]
2 komentarze