PKB Polski w latach 1997-2017. Tempo wzrostu PKB Polski

Analiza wzrostu gospodarczego Polski na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. PKB Polski w latach 1997-2017. Praca zawiera porównanie zmiany PKB nominalnego i zmiany PKB realnego na przestrzeni 20 lat. Opracowanie zawiera komentarz dotyczący obecnej sytuacji gospodarczej kraju oraz omówienie zachodzących zmian politycznych w Rzeczpospolitej.

Słowa kluczowe: Wzrost gospodarczy Polski, PKB nominalny, PKB realny, PKB Polski w latach 1997-2017

PKB nominalny

Produkt Krajowy Brutto to najczęściej stosowany miernik wzrostu gospodarczego. PKB nominalny to suma dóbr i usług wytworzonych w określonym czasie na terenie danego kraju liczona w cenach bieżących. 

Na wartość PKB nominalnego ma wpływ deflacja oraz inflacja. PKB może być liczony rocznie, kwartalnie lub miesięcznie. Jedynym kryterium wchodzącym w skład PKB jest miejsce wytworzenia produktu lub usługi, natomiast pochodzenie kapitału nie ma znaczenia.

PKB nominalny

W chwili obecnej PKB Polski zbliża się do progu 2 bilionów złotych. Według danych GUS wartość szacunkowa PKB Polski na rok 2017 to 1 bln. 982, 08 mld zł. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny PKB wzrósł o 4,6% w stosunku do roku poprzedniego. Podczas gdy rok wcześniej wartość PKB Polski wynosiła 2,9%.

Głównym czynnikiem determinującym tak znaczny wzrost PKB jest wzrost konsumpcji prywatnej, która zwiększyła się o 4,8% w stosunku do roku poprzedniego. Jest to zarazem największy wzrost konsumpcji prywatnej od 10 lat.

PKB Polski Produkt krajowy brutto 1997-2017 (ceny bieżące) [mln zł]
Rys. 1 Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) [mln zł]
PKB nominalny do roku poprzedniego

PKB Polski Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) [rok poprzedni = 100]
Rys. 2 Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) [rok poprzedni = 100]
PKB nominalny do roku 2010

PKB Polski Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) [2010 = 100]
Rys. 3 Produkt krajowy brutto (ceny bieżące) [2010 = 100]

PKB realny

PKB realny wyrażony jest za pomocą rzeczywistej wartości pieniądza, na jego wartość nie ma wpływu inflacja oraz deflacja. Jest to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego. PKB realny przedstawia wartość wszystkich dóbr wytworzonych na terenie danego kraju w danym okresie najczęściej roku.

PKB realny liczony jest na podstawie cen stałych w danym okresie bazowym. Zmiana cen bieżących, nie ma wpływu na jego wartość. PKB realny jest właściwym miernikiem wzrostu gospodarczego, ponieważ zmienia się tylko w przypadku rzeczywistych zmian wielkości produkcji krajowej.

PKB realny do roku poprzedniego

PKB Polski Produkt krajowy brutto (ceny stałe) [rok poprzedni = 100]
Rys. 4 Produkt krajowy brutto (ceny stałe) [rok poprzedni = 100]
PKB realny do roku 2010

PKB Polski Produkt krajowy brutto (ceny stałe) [2010 = 100]
Rys. 5 Produkt krajowy brutto (ceny stałe) [2010 = 100]

PKB Polski 2017

Zdaniem Minister Finansów Teresy Czerwińskiej znaczący wzrost PKB Polski jest tzw. wzrostem inkluzywnym co oznacza, że korzystają na nim wszystkie grupy społeczne. Potwierdzeniem niniejszego stwierdzenia jest fakt, że wartość wydatków w sektorze prywatnym zwiększyła się o całe 4,8% do roku poprzedniego. Ponadto na wzrost PKB Polski miały również wpływ duże nakłady inwestycyjne, które jak wskazał GUS wzrosły, aż o 5,4 % do roku poprzedniego.

Dobry wpływ na koniunkturę gospodarczą Polski ma również dobra sytuacja na rynku pracy i najniższa od 26 lat stopa bezrobocia, która w chwili obecnej wynosi zaledwie 6,6%, gdzie naturalna stopa bezrobocia występująca przy nadwyżce miejsc pracy, kształtuje się na poziomie około 2-3%. Do tego pozytywne nastroje konsumentów i realizacja Programu 500 plus przyczyniły się do zwiększenia zdolności gospodarstw domowych do zwiększania swoich wydatków.

Według Minister Finansów, Polska w chwili obecnej należy do siedmiu Państw w Unii Europejskiej, które posiadają najniższy wskaźnik bezrobocia. Ponadto według Prezesa GUS Dominika Rozkruta dynamika wzrostu PKB Polski jest dwukrotnie wyższa, niż średnia dla Unii Europejskiej.

Obecne tempo rozwoju gospodarki pozwoliło na zwiększenie kapitału w obszarach inwestycyjnych oraz wyrównywanie nierówności majątkowych i dochodowych w Polsce. Według prognoz na 2018 rok, bezrobocie w Polsce będzie nadal się obniżać, powodując tym samym korzystne warunki do rozwoju w gospodarstwach domowych oraz wzrost płacy minimalnej.

11 Komentarze

 • Informator 6 lat temu

  Wysoka inflacja idzie w parze ze spadającym PKB

  • Anni 5 lat temu

   W Polsce na szczęście mamy niską inflację, w granicach celu inflacyjnego NBP.

   • Kinga 4 lata temu

    Już nie, nawet już nie patrząc na sytuację z koronawirusem. W ostatnim kwartale poprzedniego roku ten wskaźnik był zdecydowanie poza korytarzem inflacyjnym

 • Iźka 4 lata temu

  Cześć wielkie dzięki za post !

  • Dam Prace
   Dam Prace 4 lata temu

   Hej. Dziękuje. Myślę, że jeszcze coś powstanie o tej tematyce. 🙂

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *